Uppsala kafferosteri
Brygg

Brygg

Vi utgår från 60 -70 gram kaffe på en liter vatten. Vattentemperaturen ska vara mellan 93-96 grader.

Brygger du i mindre skala så sträva åt 7 gram kaffe per 1,25 dl vatten. Låt denna bryggmetod ta ca 6 minuter för bäst upplevelse.